Deppenbroek: relaxed wonen

Aan de noordrand van Enschede ligt de wijk Deppenbroek. Een wijk met een huiselijke karakter. Vanaf 2000 is hier flink gesloopt en nieuw gebouwd. Daarna hadden gemeente en corporaties de behoefte om een pas op de plaats te maken. En te onderzoeken welke groepen er in de wijk leven, hoe bewoners de wijk beleven, en wat de gewenste sociale activiteiten zijn. Het strategische wijkprogramma gaf voor een periode van vier jaar aan, aan welke projecten gewerkt zou moeten worden.

Rapport Enschede Deppenbroek (4,9 MB).