Onderzoek sociaal-culturele dynamiek

Onderzoek sociaal-culturele dynamiek

Elke plek heeft een eigen sociaal-culturele dynamiek. Bewoners en gebruikers zijn verschillend. Gaan anders met elkaar om. Hebben een ander verleden met elkaar. Voor een integere ontwikkeling van een plek is het belangrijk uit te gaan van die eigen sociaal-culturele dynamiek. We onderzoeken niet alleen opvattingen van bewoners over zichzelf en de buurt, maar kijken vooral naar wie de bewoners zijn en het gedrag. De sociaal-culturele dynamiek is de basis waarop activiteiten en plannen gestoeld zijn.

Top down én bottom up

Top down én bottom up

M&R brengt top down en bottom up–processen bij elkaar. Naast bewoners, gebruikers en ondernemers zijn besluitvormers en beleidsmakers op hetzelfde moment deelnemer aan samenwerkingsprocessen. Op basis van gelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen gaat M&R op zoek naar gemeenschappelijkheid.

Groep centraal

Groep centraal

Onze procesbegeleiding heeft als uitgangspunt ‘groep maakt plan’. Een plan is pas goed en uitvoerbaar als het ontwikkeld en gedragen wordt door alle betrokken partijen. Daarom kijken we nauwkeurig naar de belangen en perspectieven van alle partijen. Van daaruit komen we tot een gemeenschappelijk beeld over aanpak en toekomst van een plek. De kernbelangen van alle partijen worden gerespecteerd.

Denken én doen

Denken én doen

M&R is scharnier tussen bedenken en ontwerpen van plannen en het uitvoeren daarvan. M&R verbindt theorie en praktijk. M&R wil denken, maar zeker ook ‘doen’.

Inzet beeldtaal

Inzet beeldtaal

Beelden zijn effectief in cocreatie. Beelden ontlokken een dialoog tussen deelnemers met verschillende perspectieven. In beelden worden zaken weggelaten, wat de kern zichtbaar maakt; specifiek en concreet.
M&R werkt al tien jaar met beeldtaal. Honderden beelden zijn gemaakt.

Recente projecten