Inzending prijsvraag Energiek Nagele

De plaatselijke coöperatie Energiek Nagele schreef eind 2017 een prijsvraag uit voor een Nagele – het onder ontwerpers roemruchte dorp in de Noordoostpolder – dat een rol zou spelen in de energietransitie.

In de inzending van onze partijen zijn de kwaliteiten en waarden van Nagele – pionieren, gemeenschapszin, produceren, experimenteren – de basis voor een volgende transitie van het dorp in de Noordoostpolder. In de gepresenteerde visie wordt Nagele – op haar eigen schaal – opnieuw lab, productieplaats en toonkamer. Prototypes en materialen worden in productie genomen. Museum Nagele toont en exposeert de vernieuwingen.

Twee pijlers onder Parklab Nagele zijn cruciaal: de landbouwsector en cocreatie. De agrarische sector in de regio is groot, toonaangevend en wereldwijd actief. Agrarische (rest)stromen worden omgezet in materialen en energie (naast zon en wind). Met name rond Nagele krijgen agrarische bedrijven te maken met bodemdaling en vernatting. Dit vraagt om vernieuwing van teelten. Zo ontstaat nieuw-nieuw land.

De tweede pijler onder Parklab Nagele is co creatie, iets waar de regio van oudsher goed in is. In de transitie zullen zich verschillende spanningsvelden voordoen. Behoud versus Ontwikkeling. Organische groei versus Planmatigheid. Draagvlak versus Ontwerp. Individueel versus Collectief. Variatie versus Uniformiteit. Deze spanningen worden in de uitwerking van de ideeën zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar gemaakt.

Integrale inzending (5,2 MB)

Ingezonden door een alliantie van zes bedrijven:

  • Laura de Bonth van Urban Synergy, bureau voor stedenbouw en landschap
  • Birgit Dulski van Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (Nibe)
  • Hans Kars en Martin Jansen van Stichting Polderlab
  • Joris Krüse, directeur Verhaert/Nederland – masters in innovation
  • Mandy van Vugt, onderzoeker circulaire economie, Aeres Hogeschool
  • Rik Vollebregt van Bureau Kent, adviesbureau energie-efficiency gebouwde omgeving

Parklab Nagele is niet gekozen voor de tweede ronde van de prijsvraag. De winnaar van die ronde is op 30 maart 2018 bekend gemaakt.