Wie we zijn

Hans Kars

Hans Kars

Stadssociologisch onderzoeker, procesmanager, partner in M&R (daarvoor Kars Advies).

Slogan: ‘Groep maakt plan’.

Martin Jansen

Martin Jansen

Historicus, communicatieadviseur, partner in M&R.

Slogan: ‘Samen toekomst maken’.

Onze kernwaarden

Verbindend

Verbindend

M&R betrekt alle relevante partijen in een proces, gericht op het oplossen van een opgave. Het formuleren van antwoorden is een rationeel, maar zeker ook een relationeel proces. Die benadering is de basis voor goede, krachtige aanpakken, plannen en gebiedsproducten.

Verhalend

Verhalend

We zoeken de verhalen die mensen hebben over een plek. Over wonen, werken en bezoeken van een plek. Betekenisvolle, onthullende, motiverende en verbindende verhalen.

Gefocust

Gefocust

We houden het oog op de opgave. De focus blijft erin, bij onszelf, en vanuit M&R naar alle betrokkenen.

Vernieuwend

Vernieuwend

We zijn op zoek naar nieuwe oplossingen voor ruimtelijke en sociale vraagstukken. M&R richt de blik vooruit, en neemt betrokken partijen mee. Welke vernieuwing is mogelijk en wenselijk op een plek? Welke vernieuwing is haalbaar voor partijen? Wat is er nodig van buiten?

Creërend

Creërend

Samen met anderen creëert M&R producten, plannen, gebiedsproducten. Gedurende het proces, of als eindproduct. M&R maakt gebiedsproducten die de essentie van een plek of opgave symboliseren.

Onze kernkwaliteiten

Onderzoeken

Onderzoeken

M&R onderzoekt een plek m.b.v. verschillende instrumenten: observaties, interviews, portiekgesprekken, ophalen van verhalen, enquêtes, mindmapping, focusgroepgesprekken. Hoe gedragen mensen zich? Hoe leven mensen met elkaar? Wat leeft er in een buurt? Wat zijn de opvattingen, wat zit daarachter?

Ordenen

Ordenen

Ordenen en structureren van informatie is belangrijk. In het ordeningsproces blijven de authentieke gegevens zoveel mogelijk zichtbaar en de eigen opvattingen vooralsnog zoveel mogelijk buiten beschouwing. Het geordende materiaal is de basis voor de analyse.

Analyseren

Analyseren

Wat valt uit het geordende materiaal te halen? Wat zijn de sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen? Wat zijn motieven en belangen van de betrokken partijen? Wat zijn mogelijke scenario’s en strategieën?

Ontwerpen

Ontwerpen

M&R maakt ontwerpen en prototypes. Deze hebben betrekking op ruimtelijke opgaven, sociale- en organisatievraagstukken. M&R werkt daarbij samen met ontwerpers en kunstenaars.

Maken

Maken

M&R maakt concepten en plannen, maar ook gebiedsproducten. Ambachtelijke gebiedsproducten die passen bij een plek, gemaakt van verschillende materialen.

Inzet beeldtaal

Inzet beeldtaal

Beeldtaal werkt goed bij cocreatie. Beelden brengen mensen tot de kern. Beelden houden mensen weg van jargon en stokpaardjes. Beelden zijn krachtig.