Privacy

M&R, gevestigd aan De Holle Bilt 6B, 3732 HM De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

M&R verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M&R verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U terug te kunnen e-mailen, wanneer u contact met ons opneemt via de contactpagina

Nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan zullen wij u periodiek per email onze nieuwsbrief toesturen.
Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven kan altijd door onderaan de nieuwsbrief op de ‘uitschrijven’ link te klikken, of door contact met ons op te nemen.
Wij gebruiken MailChimp als ons nieuwsbrieven-platform. Wanneer u zich inschrijft, dan zal uw e-mail adres in ons MailChimp-account komen te staan, volgens hun Privacy Policy en Voorwaarden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M&R bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u contact met ons opneemt via de contactpagina, dan wordt het e-mail adres dat u gebruikt nergens opgeslagen, deze komt alleen in ons email-programma binnen.
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan blijft uw e-mailadres (en eventueel naam) alleen beschikbaar zolang u zich niet uitschrijft. Zie ook het kopje ‘Nieuwsbrief’ hierboven.

Delen van persoonsgegevens met derden

M&R verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M&R gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

M&R maakt gebruik van Google Analytics, en heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. M&R heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast worden de laatste paar cijfers van het IP-adres gemaskeerd. ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld binnen Google Analytics. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M&R en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons email adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. M&R wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van M&R. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. M&R is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. M&R raadt u aan bij bezoek van deze website de hier geldende privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op deze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M&R neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.