Ontwikkelen gebiedsmerk

M&R bouwt met stakeholders aan het merk van een gebied. Het gebiedsmerk is een inspiratiebron voor interventies bij sociale, economische en ruimtelijke transities. Deze transities zijn de afgelopen jaren in een versnelling gekomen. Innovatie, kleinschaligheid, duurzaamheid en nieuwe allianties zijn daarin belangrijke aspecten. Geen traditionele, centraal gestuurde, planmatige ontwikkeling. Maar het begeleiden en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, wonen, openbare ruimte, energievoorziening, etc. Volgens het uitgangspunt ’groep maakt plan’. Een plan wordt pas goed en uitvoerbaar als het ontwikkeld en gedragen wordt door alle betrokken partijen. Dát is de zorg van M&R.

Gerelateerde projecten