Sociaal-culturele voorziening Soesterberg

In Soesterberg – gemeente Soest – speelde een tekort aan ruimte voor samenkomst én onduidelijkheden over het beheer van het sport- en spelterrein. Gevoeligheden hierover zette de relatie tussen het gemeentebestuur en de verenigingen in Soesterberg ‘op scherp’. Op basis van de identiteit van Soesterberg is gekeken naar de wensen t.a.v. een sociaal-culturele voorziening in de toekomst.

Visie voor een sociaal-culturele voorziening Soesterberg (pdf, 15,5 Mb)