Samen werken aan succesvolle wijken

Hans Kars en Rian Peters schreven samen het boek Gebiedsbranding. Samen werken aan succesvolle wijken. Het boek legt uit wat gebiedsbranding is en hoe en waarvoor je het kunt inzetten. De auteurs beschrijven in het boek hoe branding heeft uitgepakt in vier gekozen wijken in Nederland en Vlaanderen. Vooruitkijkend geven ze tevens zicht op wat gebiedsbranding in de toekomst voor wijken kan betekenen.

De auteurs hebben beiden jarenlange ervaring in het werken in buurten en het toepassen van gebiedsbranding, vanuit de optiek van gemeenten en woningcorporaties.

Het boek is uitgegeven door de Haagse Hogeschool, lector grootstedelijke ontwikkeling Vincent Smit. Het bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over gebiedsbranding en de toepassing daarvan. Deel 2 beschrijft de gebruikte methoden en instrumenten.

Download het boek overĀ  gebiedsbranding (pdf, 7,3 Mb). Vragen en reacties zijn van harte welkom via: hanskars@mensmerkenruimte.nl. Een eventueel door u gewenste hardcopy is via dit emailadres aan te vragen.