KSU: een nog beter resultaat voor alle kinderen

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is de moederorganisatie van 24 basisscholen in Utrecht e.o. met circa 7.000 leerlingen. ‘Een nóg beter resultaat voor alle kinderen’ werd de naam van het Strategisch Beleidsplan van de KSU voor de jaren 2009-2013. Het plan ontstond door middel van een interactief proces met een kerngroep van veertig KSU-medewerkers, de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de leden van het college van bestuur. Van het strategisch beleidsplan verscheen tevens een zakboekje op klein formaat.

KSU: strategisch beleidsplan 2009-2013 (pdf, 28,7 Mb).

Zakboekje: samenvatting strategisch beleidsplan 2009-2013 (pdf, 13,8 Mb).