Dorpsontwikkelingsplan Kraggenburg

Kraggenburg is één van de tien dorpen in de Noordoostpolder. Gemeente en Dorpsbelang zochten naar een door alle partijen gedragen visie voor het dorp. Met de betrokken partijen zocht M&R naar de identiteit van het dorp, formuleerde een gemeenschappelijke visie, en stelde een dorpsprogramma op. ‘Kraggenburg: ruimte voor recreatie en wonen’.

Rapport dorpsontwikkelingsplan Kraggenburg (1,8 MB).