Dorpsontwikkelingsplan Marknesse

’Ruimte voor verschil’, is de toekomstbelofte van Marknesse aan huidige en nieuwe bewoners. Deze toekomstbelofte drukt de verscheidenheid en variatie op allerlei terrein uit. Het gaat om woonmilieus, om voorzieningen en bedrijvigheid, alsook om de verscheidenheid in leefwijzen en leefstijlen. In Marknesse wordt expliciet ruimte gegeven aan deze verscheidenheid. Bewoners gaan ongedwongen en ontspannen om met de verschillende leefstijlen.

Rapport dorpsontwikkelingsplan Marknesse (4 MB).