Nieuwland: woonplek voor iedereen

Nieuwland is een naoorlogse wijk in Schiedam. In 2001 werd in deze wijk in opdracht van de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus samen met bewoners en instellingen een gebiedsmerk, inclusief wijkprogramma opgesteld.  ‘Een woonplek voor iedereen’ werd de toekomstbelofte van de wijk, terwijl culturele diversiteit, mobiliteit, levensruimte, samen zijn, in orde en durf de belangrijkste kernwaarden bleken. Toekomstbelofte en kernwaarden gaven richting aan het opgestelde wijkprogramma ’Nieuwland aan zet’. Het gros van de ruim 50 opgenomen activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd.