Werkateliers en trainingen

In de loop der tijd zijn de volgende trainingen gegeven.

Branding, identiteit en imago

  • Werkatelier Branding for Urban Heritage Strategies, Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), 2011 en 2014
  • Werkatelier Branding, Dortmund, oktober, 2007
  • Werkatelier Branding, Summerschool Woonbron, Rotterdam, juli 2006.
  • Werkatelier Branding, Congres Identiteit en Branding, Den Haag, juni, 2006
  • Werkatelier Identiteit & Imago Schiedam, Stichting Woonpromotie Schiedam, november, 2005
  • Werkatelier Interieur openbare ruimte, Ede, 2004
  • Werkatelier Noorderkwartier, Dordrecht, januari, 2003
  • Werkatelier Wijkbranding Enschede, Enschede , maart, 2003
  • Werkatelier Wijkbranding en buurtbeheer, i.o.v. Landelijk Platform Buurtbeheer

Stedelijke vernieuwing
NIROV-excursie Stedelijke Vernieuwing in zes wijken, maart, 2007

Procesmanagement
Werkatelier procesmanagement en branding, O2 consult, voor Studiegroep Woonomgeving, Antwerpen, november 2006

Innovatie
Werkbijeenkomst Innovatie URBAN II, Noord aan de Rotte, i.o.v. deelgemeente Noord aan de Rotte, Rotterdam, oktober, 2002

Werkbezoeken
Programma bezoek gemeente Enschede aan Utrecht, januari, 2005