Zeist: woonbeleving in kaart gebracht

Wat in de ene wijk wél werkt, werkt in de andere niet. Effectieve communicatie en participatie is maatwerk. Gemeente Zeist wilde hierin een verdiepingsslag maken. Via een digitale enquête, focusgroepgesprekken en straatinterviews bracht M&R de woonbeleving en het type samenleving in de verschillende wijken in kaart. Het diende als basis voor de vraag ‘hoe communiceer je in de verschillende wijken en hoe betrek je verschillende bevolkingsgroepen in de wijken bij activiteiten’?

Rapport Zeist woonbeleving (2,3 MB).