Dorpsontwikkelingsplan Creil

Creil: ‘een gastvrij en ondernemend dorp’. Het is de belofte die de bewoners en ondernemers aan zichzelf én aan toekomstige bewoners en bedrijven doen. Gastvrij naar toekomstige nieuwe bewoners en (tijdelijke) werknemers. En gastvrij naar de dorpen in de omgeving. Basis voor deze gastvrijheid is verankerd in het ondernemerschap en de aanwezigheid van voorzieningen. Het dorp beseft dat er nog belangrijke stappen gezet moeten worden om deze gastvrijheid helemaal te doorleven.

Rapport dorpsontwikkelingsplan Creil (8 MB).