Erf zoekt kans in Flevoland

Agrarische erven komen in heel Nederland vrij door schaalvergroting in de agrarische sector en bedrijfsbeëindiging. In opdracht van de provincie Flevoland voerde M&R binnen het verband van Stichting Polderlab het project Erf zoekt kans uit. Het is een onderzoek naar vrijkomende erven in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Samen met stakeholders werd hun positie t.a.v. het vraagstuk van de erven in kaart gebracht. De resultaten zijn verwoord en verbeeld in het rapport Erf zoekt kans. Het bevat een beschrijving van de dagelijkse praktijken op het erf, een typologie van gebieden, een analyse van het ruimtelijk beleid, een SWOT-analyse en een achttal toekomstscenario’s.

Klik hier voor het gehele rapport (88 MB) of  bekijk de losse samenvatting (2,3 MB).