Stimuleren particuliere woningverbetering

Hoe kun je de particuliere woningverbetering in Zuiderzee- en Atolwijk stimuleren op een eigentijdse manier? Dat was de vraag die voor gemeente Lelystad centraal stond. De aanpak wordt uitgeprobeerd in een van de hofjes in in Zuiderzeewijk. M&R fungeert als projectleider. Samen met de belangrijkste stakeholders wordt onderzocht welke collectieve arrangementen opgezet kunnen worden. De plannen bouwen voort op het project Oog voor de buurt waarin werd gekeken naar het vakmanschap in de buurt. De aanpak doet recht aan een ‘stap-voor-stap-benadering die de meeste bewoners hanteren bij het opknappen van hun woning.