Innovatieve strategieën

In het kader van het Europese URBAN II–project is in 2002 in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzocht wat innovatieve strategieën, producten en processen zijn. Dit gaf richting aan het uitvoeringsprogramma Noord aan de Rotte.