Toekomstagenda’s Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn en enkele Apeldoornse wijkraden wilden een toekomstbeeld maken voor verschillende wijken in Apeldoorn. Dat gebeurde door het maken van toekomstagenda’s, waar M&R de procesbegeleiding voor deed. De Maten was de pilot, later gevolgd door Noordwest, Noordoost en Zuidwest.

Apeldoorn Toekomstagenda Noordoost (2,9 MB).