Wijthmen: kleine dorpen-problematiek

Wijthmen – een klein dorp in het buitengebied van Zwolle – kent alle problemen van kleine dorpen. Bijna geen huurhuizen. Nauwelijks kansen voor starters. Wie zorg nodig heeft, moet verhuizen. De school heeft een steeds smaller wordende basis. Zwolle’s structuurplan meldt: ruimte voor 250 nieuwe woningen in Wijthmen. ‘Goed, maar uitbreiden op een dorpseigen manier’, stelde de raad als voorwaarde. M&R verzorgde het procesmanagement. Eindresultaat: een dorpsplan met uitvoeringsprogramma.

Rapport dorpsplan Wijthmen (2,6 MB.