Wijkplan Twekkelerveld

Gemeente Enschede, wijkraad, corporaties, en welzijnsstichting hebben gezamenlijk een integraal wijkplan voor de wijk Twekkelerveld gemaakt (2010-2025). M&R verzorgde de procesbegeleiding. Gezamenlijk formuleerden de partijen een toekomstbeeld, maakten een SWOT-analyse, en formuleerden de transformatiestrategie.